【STORE】Group total 240 restaurants “Shabu Shabu Letus” Kobe-Sannomiya(FC) opened